Zdjęcia Pustyni Błędowskiej po „odlesieniu” – 2015 rok