Pustynia Błędowska

Urząd Gminy Klucze i GOK Klucze – Stowarzyszenie OTWARCI Bydlin – LKS „Kłos” Olkusz – LKS „Legion” Bydlin zapraszają na coroczny Bieg Szlakiem Legionistów. Regulamin biegu pod zdjęciami.

baner

 

Dla uczestników biegu przygotowano koszulki:

35669_38939_koszulka

Medale dla dorosłych uczestników:

35669_38939_medal

Medale dla dzieci:

medal-dladzieci

Regulamin biegu:

I. CEL – Uczczenie 102 Rocznicy Walk Legionistów pod Krzywopłotami – popularyzacja masowej kultury fizycznej – profilaktyka zdrowego trybu życia – integracja międzypokoleniowa – podtrzymanie więzi rodzinnych

II. ORGANIZATORZY – UG i GOK Klucze – Stowarzyszenie OTWARCI Bydlin – LKS „Kłos” Olkusz – LKS „Legion” Bydlin

III. TERMIN I MIEJSCE – Biegi rozegrane zostaną w dniu 11 listopada 2016 r. bez względu na warunki pogodowe – Start wspólny w biegu głównym o godz. 1300 spod Szkoły Podstawowej im. J.Piłsudskiego w Bydlinie gm. Klucze woj. małopolskie – Biegi dla dzieci i młodzieży SP i Gimnazjów o godz. 1400 na stadionie LKS Bydlin – Meta dla wszystkich biegów na stadionie LKS Bydlin – Start o godz. 1300 i meta Nordic Walking – stadion LKS Bydlin

IV. UCZESTNICY W biegach głównych k+m startować mogą zawodnicy zrzeszeni i nie zrzeszeni. Wszyscy zawodnicy winni posiadać ważne badania lekarskie. Młodzież szkolna – oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań do uprawiania kultury fizycznej. W biegach głównych obowiązują numery startowe, które dostarczy organizator. XXII Międzynarodowy Bieg Uliczny „Szlakiem Walk Legionistów” III Zawody Nordic Walking Bydlin-Krzywopłoty-Załęże 2016

V. DYSTANSE – Bieg główny mężczyzn na dystansie ok. 12 km (trzy pętle po 4 km) – droga asfaltowa – 2001 i starsi – Bieg główny kobiet na dystansie ok. 8 km (dwie pętle po 4 km) – droga asfaltowa – 2001 i starsze – Bieg dla dzieci Szkoły Podstawowej i Gimnazjów: – dyst. 60 m dziewczęta i chłopcy przedszkolaki – dyst. 100 m dziewczęta i chłopcy SP- rocznik 2009-2008 – dyst. 200 m dziewczęta i chłopcy SP- rocznik 2007-2006 – dyst. 400 m dziewczęta i chłopcy SP- rocznik 2005-2004 – dyst. 800 m dziewczęta i chłopcy Gimn. – rocznik 2003-2001 – Nordic Walking – 5 km – OPEN – droga leśna

VI. KLASYFIKACJA Kategorie wiekowe w biegu głównym mężczyzn: – M 1 – rocznik 2001-1997 – M 2 – rocznik 1996-1987 – M 3 – rocznik 1986-1977 – M 4 – rocznik 1976-1967 – M 5 – rocznik 1966-1957 – M 6 – rocznik 1956 i starsi Kategorie wiekowe w biegu głównym kobiet: – K 1 – rocznik 2001-1997 – K 2 – rocznik 1996-1976 – K 3 – rocznik 1975 i starsze

VII. NAGRODY W biegu głównym: – klasyfikacja generalna – dla pierwszego zawodnika m+k – nagroda pieniężna lub rzeczowa – dla pierwszego zawodnika w każdej kategorii wiekowej – nagroda pieniężna – za II, III miejsce – nagrody pieniężne lub rzeczowe Nagrody rzeczowe dla: – najlepszego zawodnika i zawodniczki gm. Klucze (decyduje miejsce zamieszkania) – najlepszego zawodnika i zawodniczki zrzeszonych w LZS pow. olkuskiego – najlepszego zawodnika zagranicznego – trzech pierwszych miejsc w biegach przedszkolaków, dzieci SP i młodzieży Gimnazjów – dla pierwszych pięćdziesięciu zawodników w marszu Nordic Walking – pamiątkowe koszulki, a dla zwycięzcy k+m zawodów Nordic Walking – puchary Uwaga! Wysokość nagród pieniężnych, uzależniona od pozyskanych środków od sponsorów, zostanie ogłoszona w dniu zawodów. Istnieje możliwość ufundowania nagród indywidualnych przez sponsorów po uzgodnieniu z organizatorem. W kat. wiekowych mężczyzn i kobiet w przypadku mniejszej niż 5-ciu uczestników, którzy ukończyli bieg – nagroda tylko za I miejsce. Adres biura organizatorów: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach 32-310 Klucze ul. Partyzantów 1 woj. małopolskie

VIII. ZGŁOSZENIA – Zgłoszenia elektroniczne do biegu głównego będą przyjmowane przez stronę www.time4s.pl/zapisy.html do dn. 07.11.2016 oraz w dniu zawodów w Szkole Podstawowej w Bydlinie (hol) w godz. 930-1130 – Zgłoszenia do zawodów Nordic Walking będą przyjmowane w Szkole Podstawowej w Bydlinie (hol) w godz. 930-1200 – W biegach SP i Gimnazjów nie będzie zgłoszeń

IX. SPRAWY FINANSOWE – koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy – opłata startowego w biegu głównym: – do dnia 07.11.2016 na konto GOK Klucze nr 57 1240 4953 1111 0000 5450 1434 – kat. M1 i K1 – 25 zł ; – pozostałe kategorie – 40 zł ; – w dniu zawodów gotówką: – kat. M1 i K1 – 30 zł ; – pozostałe kategorie – 60 zł ; – wpisowe zawodów Nordic Walking – 10 zł – koszty przejazdu (autokar) dzieci i młodzieży z gminy Olkusz i Klucze pokrywają organizatorzy, przejazd dla pozostałych pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące

IX. SPRAWY RÓŻNE – 150 pierwszych zawodników biegu otrzymuje medale okolicznościowe i koszulki – każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje gorący posiłek – w biegu dzieci SP i młodzieży Gimnazjów każdy uczestnik otrzyma słodki upominek – organizatorzy ubezpieczają uczestników imprezy i zabezpieczają opiekę medyczną – szatnie dla uczestników biegu głównego i Nordic Walking w Szkole Podstawowej w Bydlinie – szatnie dla dzieci SP i młodzieży Gimnazjów w Pawilonie Sportowym (stadion) – ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należeć będzie do organizatorów.

Adres biura organizatorów:

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach 32-310 Klucze ul. Partyzantów 1 woj. małopolskie