Projekt: „Zamkowe warsztaty artystyczne – Rabsztyn 2015”

Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu zaprasza dzieci i młodzież z całego powiatu olkuskiego do udziału w bezpłatnych zajęciach plastycznych w ramach projektu „Zamkowe warsztaty artystyczne – Rabsztyn 2015” realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Warsztaty będą się odbywały w soboty od 12.09 do […]