Pustynia Błędowska

Wspomnienia zasłużonych Olkusza osób, promocje książki i płyty, a także artystyczne występy złożą się na spotkanie pt. „Olkusz moje miasto…”. Odbędzie się ono w środę, 1 lutego 2017 r., o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. F. Nullo 29. Na spotkanie to serdecznie zapraszają: Olkuska Rada Seniora, PTTK Koło Grodzkie, Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Patronatem wydarzenie to objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Instytut Kultury Włoskiej w Krakowie. Więcej informacji o spotkaniu znaleźć można na stronie www.mok.olkusz.pl
mok_olkusz_moje_miasto_plakat