Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska dla rowerzystów

Na wschodnim brzegu Pustyni Błędowskiej powstaje ścieżka rowerowa. Trasa będzie utwardzona, oświetlona i monitorowana przez kamery. Jest to część szerszego projektu, realizowanego w partnerstwie między Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nad Biała Przemszą” oraz gminami: Klucze, Olkusz i Wolbrom.

Projekt pod nazwą „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020. Dzięki wspólnym środkom w powiecie olkuskim powstanie ok. 45-kilometrowa trasa rowerowa, której część przebiegać będzie właśnie wschodnim skrajem Pustyni Błędowskiej.

Trakt rowerowy wiedzie przez główne atrakcje gmin partnerskich projektu, a pętle trasy będą znajdować się w dwóch miejscach: na pustyni przy „Róży Wiatrów” oraz przy Zalewie Wolbromskim. Powstała trasa rowerowa połączona zostanie bezpośrednio z siecią głównych tras rowerowych w województwie małopolskim – z trasą VeloPrądnik. Na wschodnim brzegu Pustyni Błędowskiej powstaje ścieżka rowerowa! Trasa jest utwardzana, montowane jest tam oświetlenie. Trakt będzie monitorowany przez kamery. Jest to część szerszego projektu, realizowanego w partnerstwie między LGD „Nad Biała Przemszą” i gminami: Klucze, Olkusz oraz Wolbrom. Dzięki wspólnym środkom w powiecie olkuskim powstanie ok. 45-kilometrowa trasa. Trakt rowerowy wiedzie przez główne atrakcje gmin partnerskich projektu, a jej pętle zaplanowano na pustyni przy „Róży Wiatrów” i przy Zalewie Wolbromskim. Zatem, niedługo miłośnicy dwóch kółek będą mogli podziwiać Pustynię Błędowską tak, jak lubią,
podczas przejażdżki. Dotychczas taka możliwość była dostępna jedynie dla posiadaczy „fatbików”, czyli rowerów z grubymi oponami.