Pustynia Błędowska

Od 18 grudnia 2015 r. w olkuskim Centrum Kultury MOK przy ul. Szpitalnej 32 można oglądać wystawę „Rabsztyn w otwarcie1sztuce” zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Wystawa została zorganizowana z okazji przypadającego w tym roku 15. lecia Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”.

zwiedzajacy2
Otwarcia wystawy i zarazem jubileuszowej uroczystości dokonali: Waldemar Czarnota, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, oraz Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”. Wernisaż stał się okazją do podsumowania półtorej dekady istnienia organizacji pozarządowej, która za swój cel obrała ratowanie przed niszczeniem i promowanie podolkuskiej warowni. Jacek Sypień z pomocą prezentacji multimedialnej przeprowadził gości zgromadzonych w Centrum Kultury po historii stowarzyszenia oraz zaangażowaniu w prace porządkowe i konserwatorskie, współorganizację Turniejów Rycerskich w Rabsztynie, wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę o zamku oraz organizowanie plenerów malarskich i fotograficznych.

otwarcie2Jak na rocznicowe obchody przystało, były też podziękowania. Odczytany został list gratulacyjny dla prezesa i zarządu stowarzyszenia od Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego. Waldemar Czarnota przekazał wyrazy uznania i życzenia w imieniu olkuskiego MOK. Długą listę osób wspierających stowarzyszenie, na których ręce członkowie zarządu złożyli podziękowania, dyplomy i okolicznościowe upominki, otworzył Paweł Piasny, Starosta Powiatu Olkuskiego. Gratulując rocznicy i osiągnięć pokreślił, jak wielkie znaczenie dla lokalnej zbiorowości mają aktywni społecznie ludzie z pasją. Wśród wyróżnionych byli też przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Olkusz, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, Nadleśnictwa Olkusz, a także wielu innych instytucji oraz szkół.zwiedzajacy1

Na towarzyszącej jubileuszowi wystawie zaprezentowano przeszło sto prac malarskich, które łączy wspólny temat, czyli zamek Rabsztyn. Główną część stanowią prace uczestników trzech edycji Powiatowego Pleneru Plastycznego „Rabsztyn”. W latach 2013-2015 Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” przy wsparciu władz Olkusza i powiatu organizowało plenery plastyczne, w których brali udział uczniowie liceów plastycznych z Krakowa i Dąbrowy Górniczej oraz podopieczni sekcji plastycznych domów kultury z powiatu olkuskiego. – Zależało nam, żeby inspiracją dla uczestników pleneru był nie tylko obecny wygląd zamku, ale także jego historia. Dlatego oprowadzaliśmy ich po zamku i pokazywali kopie rycin obrazujących jego wygląd w przeszłości. W tym roku plener odbywał się pod hasłem „Śladami Marii Płonowskiej”. Chcieliśmy w ten sposób, z okazji 60 rocznicy śmierci tej wybitnej acz nieco zapomnianej artystki, przybliżyć młodym ludziom jej twórczość – wyjaśnił Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu.

Na wystawie w olkuskim Centrum Kultury można także oglądać prace będące efektem odbywającego się w 2015 roku projektu „Zamkowe warsztaty artystyczne – Rabsztyn 2015”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w ramach programu „Bon edukacyjny” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Od sierpniowego turnieju rycerskiego, aż do połowy października, co sobotę, na zamku Rabsztyn odbywały się bezpłatne warsztaty artystyczne skierowane do młodzieży szkolnej powiatu olkuskiego. Podczas warsztatów uczestnicy poznawali różne techniki plastyczne, a następnie wykonywali prace inspirowane zamkiem Rabsztyn. Projekt był realizowany we współpracy z MOK Olkusz.

Kolejną część wystawy stanowią inspirowane zamkiem Rabsztyn prace artystów plastyków, uczestników dorocznych Międzynarodowych Plenerów Malarskich Srebrne Miasto organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu.

Wystawę zaaranżowały: Klaudia Zub-Piechowicz i Wioletta Sarota-Stach.

„Rabsztyn w sztuce” można oglądać w Centrum Kultury MOK do końca stycznia 2016 r.